Przedmiot i cel wyceny

Przedmiotem wyceny mogą być nieruchomości takie jak:

 • mieszkania stanowiące odrębną własność w budynkach wielorodzinnych
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • budynki mieszkalne
 • budynki i lokale użytkowe
 • działki zabudowane
 • działki niezabudowane
 • inne nieruchomości
 • inne prawa związane z nieruchomościami

Wyceny nieruchomości dokonuję w celu:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • określenia ceny kupna-sprzedaży
 • podziału majątku
 • celów skarbowo-podatkowych
 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • ubezpieczenia
 • odszkodowań
 • innych celów zależnych od potrzeb Zleceniodawcy