Dokumenty niezbędne do wyceny

 • dokument nabycia – akt notarialny lub umowa przedwstępna (jeśli dotyczy)
 • aktualny wypis z rejestru lokali
 • numer księgi wieczystej
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • numer księgi wieczystej
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie budynku do użytkowania
 • dokumentacja techniczna – projekt architektoniczno-budowlany
 • rzuty budynku wraz z powierzchnią użytkową pomieszczeń
 • dokument nabycia – akt notarialny lub umowa przedwstępna (jeśli dotyczy)

 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • numer księgi wieczystej
 • pozwolenie na budowę
 • dokumentacja techniczna – projekt architektoniczno-budowlany
 • rzuty budynku wraz z powierzchnią użytkową pomieszczeń
 • kosztorys budowlany
 • dokument nabycia – akt notarialny lub umowa przedwstępna (jeśli dotyczy)

 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • numer księgi wieczystej
 • dokument nabycia – akt notarialny lub umowa przedwstępna (jeśli dotyczy)

 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • numer księgi wieczystej

 • Indywidualnie ustalana lista dokumentów