Profesjonalna wycena nieruchomości

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY MATEUSZ ZARZECKI

Nazywam się Mateusz Zarzecki i jestem Rzeczoznawcą Majątkowym.
Świadczę kompleksowe usługi wyceny nieruchomości osobom fizycznym, klientom biznesowym oraz podmiotom publicznym.
Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 7897 wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych). Uprawnia mnie to do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Oferuję usługi w zakresie szacowania wszystkich rodzajów nieruchomości.
W swojej pracy działam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zasadami etyki zawodowej. Wyceny nieruchomości dokonuję rzetelnie, obiektywnie i w możliwie najkrótszym terminie.

Zarządzanie Wynajmem

CO MNIE WYRÓŻNIA

Terminowość

Zarządzanie wynajmem

Contacts SVG

Znajomość lokalnego rynku

Zarządzanie Gdańsk

Profesjonalizm

Zarządzanie wynajmem Gdańsk

Atrakcyjna cena

Wynajem Trójmiasto

Pozytywne opinie klientów

JAK WYGLĄDA PROCES WYCENY

Kontakt

Kontakt telefoniczny bądź w celu omówienia szczegółów związanych z wyceną – przedmiot wyceny, cel wyceny, termin.

Przekazanie dokumentów

Dostarczenie wymaganych dokumentów w zależności od przedmiotu wyceny.

Oględziny nieruchomości

Sporządzenie protokołu z oględzin – informacje o stanie zagospodarowania, stanie techniczno-użytkowym, stopniu wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej i stanie otoczenia nieruchomości. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Badanie dokumentów,
analiza rynku nieruchomości,
oszacowanie wartości nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości, zapisów księgi wieczystej, danych z ewidencji gruntów i budynków, dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Analiza cen transakcyjnych na rynku nieruchomości, określenie trendu zmiany cen w badanym okresie.

Sporządzenie operatu szacunkowego

Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy jest sporządzany zgodnie z przepisami prawa i praktyką zawodową. Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. .

Odbiór

Operat szacunkowy wysyłam kurierem lub można go odebrać osobiście.

Abyśmy mogli się z Państwem skontaktować w powyżej opisanej sprawie, potrzebna jest nam zgoda na kontakt zwrotny. Więcej informacji: Polityka prywatności